Ørum Klimaskov

Klimaskov Ørum
9,9 hektar klimaskov med ca 40.000 træer ved Ørum på Djursland

Alle træerne i Klimaskov Ørum er doneret gennem Nordicwoods Trees.

Klimaskov betyder, at området tilplantes med træsorter, der sikrer optimale betingelser for maksimal CO2-optag på den pågældende jord. 

På disse to smukke jorde på Djursland er det mest optimalt at plante en blanding af løv- og nåletræer.

Det ene område mod øst har en mindre sandet jord end det vestlige, men fælles for områderne er, at specielt nåletræer vokser fortræffeligt. Det meste af skovarealet består derfor af nåletræer med en mindre mængde bøg iblandt, som du kan se på skovkortet nederst på siden.

Nåletræer er den nordiske træsort, der under optimale forhold optager mest CO2 - helt op til 21 ton CO2 per hektar årligt.

Beplantningen på området optager omtrent 1374 ton CO2 pr. hektar hvert 100. år - eller 13,74 ton årligt - ifølge beregninger fra Københavns Universitet.  

10 hektar svarer til lige knapt arealet på Kongens Have, eller omkring 20 fodboldbaner. 

Alle vores skovprojekter er forsikrede mod brand, og de pålægges fredsskovspligt. Fredskov betyder at der inden for 10 år skal være en bevoksning på vej, der kan udvikle sig til højstammet skov.

Det betyder også, at skoven skal drives bæredygtigt i henhold i skovlovens principper, og jorden må ikke bruges til andet end skov.

Loven er så stringent, at det kun er en statslig myndighed, der kan træffe afgørelsen om at ændre områdets status som fredskov. Miljøstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse i henhold til skovloven på miljø- og fødevareministerens vegne.

Skoven forventes plantet i løbet af 2022. 

Du kan tilgå det officielle certifikat for skoven her.

Oerum CO2 graf tabel