FAQ: Brænde og biobrændsel som alternativ energikilde

Vi modtager flere og flere henvendelser om brænde og anden biobrændsel som en alternativ energikilde. I en tid med historisk høje gaspriser og elpriser er det meget forståeligt. Som en hjælp til dig, der bekymrer sig om sin varmeregning og miljøet har vi derfor forsøgt at svare på nogle af de oftest stillede spørgsmål omkring brænde og biobrændsel som alternativ energikilde. Nedenfor finder du nogle generelle svar på spørgsmål omkring opvarmning og det at spare på varmeregningen med brænde og anden biobrændsel.

Hvad kan jeg gøre, hvis min varmeregning stiger?

Hvis du er så heldig at have mulighed for at bruge brænde eller biobrændsel som en alternativ energikilde, så har vi samlet fem gode råd til at spare på varmeregningen. Du kan læse vores fem gode råd i denne artikel. Vi har løbende fokus på dette, og vi vil informere om forskellige muligheder for at spare på varmeregningen både her på siden og gennem vores nyhedsbrev.

Hvilke fordele har biobrændsel i forhold til andre energikilder?

En stor fordel ved biobrændsel under en energikrise er, at det er muligt at opbevare derhjemme. Du kan altså købe det når prisen er lav, og bruge det når prisen på andre brændsler er høj. Det er ikke muligt på samme måde med eksempelvis el og gas. Et godt lager af tørt brænde kan være en stærk prissikring i tider med meget uforudsigelige energipriser.

Er biobrændsel og brænde billigere end el og gas?

El og gas har set fluktuerende priser med stigninger på 300% på el og 800% på gas fra 2020 til 2021. Markedet for biobrændsel har set mindre og mere stabile udsving på prisen. Vi har set en stigning på 40 – 60% generelt på brænde og biobrændsel. Det er bestemt også meget, men i forhold til alternativerne er det en forholdsvis lille stigning.

Hvorfor stiger gaspriserne og elpriserne?

Gas og el handles på forskellige energibørser, og markedet for el og gas er mere skrøbelige i forhold til globale forhold. Coronakrise, en kold vinter, mindre vind på møllerne og konflikten med Rusland er alle faktorer, der har været med til at sende elprisen og gasprisen i vejret. Elprisen er meget afhængig af gasprisen, da meget el bliver lavet på gas rundt om i Europa, og derfor vil de to ofte følges ad.

Kan jeg søge hjælp til varmeregning med brændeovn eller træpillefyr?

Nej, det kan du desværre ikke. Brændefyring og biomasse er en af de billigste og mest prisstabile varmekilder lige nu. Af den grund kan man desværre ikke søge tilskud til varmeregning. Det er kun de dyreste varmeformer, der er bevilliget hjælp til varmeregningen. Hjælpen gælder kun hjem med gasfyr, fjernevarmeområder med en gasandel på over 65% og husstande med el-radiatorer og varmepumper.

Er biobrændsel og brænde bæredygtigt?

Som udgangspunkt regnes biobrændsel som CO2-neutralt, fordi CO2-udledningen ved korrekt brug af produktet ikke overstiger mængden af CO2 som træet optog i sin levetid. Samtidig er biobrændsler med til at fortrænge fossile brændsler som kul og olie, og et sundt, ansvarligt skovbrug medvirker til en forøgelse af skovarealet til gavn for både CO2-optag og biodiversiteten.

Udleder biobrændsel mere CO2 end el og gas?

Det er svært at svare entydigt på. Elnettet skifter mellem at være baseret på kulkraft i Tyskland og på vindmøllestrøm fra land- eller havmøller. Det er dog meget svært at sige, hvor meget CO2 elnettet udleder, da grundlaget for udregningen bogstavelig talt skifter som vinden blæser.

Gas er et fossilt brændstof som EU ønsker at udfase på lige fod med kul, og situationen i Rusland har bestemt kun gjort det mere presserende. Den danske regering ønsker at udfase gas anvendt til rumvarme fuldstændig, og vil komme med et udspil til en plan i 2022.

Hvordan skal man forstå brændefyring som værende CO2-neutralt?

CO2-udledningen handler meget om hvordan man ser på det. Brændefyringen i sig selv er CO2-neutral, da der ved korrekt brug kun udledes den mængde CO2 træet optog i sin levetid. Oveni kommer udledninger ved produktion og transport ligesom alle andre energikilder. Netop her kan man gøre en forskel ved at købe fra ansvarlige leverandører, der har fokus på bæredygtighed.

Udleder nogle typer biobrændsel mere CO2 end andre?

Biobrændsel udleder den mængde af CO2, det har absorberet fra atmosfæren, og derfor er der ikke nogen typer, der er bedre end andre som sådan. Brænde har den fordel, at der ikke bruges energi på at omforme stoffet industrielt som f.eks. træpiller og briketter. Det vigtigste er dog, at du har en så ren forbrænding som muligt, hvilket sikrer at al energien bruges til at frigive energien som varme – og ikke til at afdampe gasser. Du kan læse mere om tips til at sikre den rigtige forbrænding i vores optændingsguide.