Hvorfor planter vi skov?

Hvorfor har vi valgt at fokusere på skovrejsning?

Man kunne tro, at vi bare har valgt skove, fordi det lå nærliggende for os. Selvom vi elsker træer, så er det kun en lille del af forklaringen. Hvis man gerne vil gøre en forskel for klimaet og biodiversiteten, så er skov bare en fantastisk, lavpraktisk og lettilgængelig løsning, der hjælper giver en hjælpende hånd til miljøet fra den dag, det bliver plantet.

Når man planter skov, så kræver det ikke andet end kloge hoveder, kloge hænder, små træer og måske en enkelt traktor. Der er ingen tunge produktionsprocesser. Naturen er skøn i al sin simplicitet, og hvor man politisk taler om at støvsuge CO2 ud af luften med kompliceret maskineri, så er træerne naturens egen, gennemtestede løsning.

Skove er naturskønne områder, og folk vil gerne have dem i sin baghave. Faktisk så gerne, at det ofte er lodsejerne, der tager kontakt for at hjælpe med at finde finansieringen til nye skove. 

Vi vil bidrage til den grønne omstilling, men ikke til den splittelse, vi også har set den skabe. Skove hverken larmer, forurener eller skæmmer naturlandskabet. Tværtimod er de danskernes foretrukne naturtype.

De danske skove har omkring 70 millioner besøg hvert år, og er dermed - rent statistisk - den helt store publikumsfavorit når vi skal på tur. 90% af alle voksne danskere er en tur i skoven mindst 1 gang om året. 

De danske skove havde et nettooptag på 2,9 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2019, og skovene er sammen med verdenshavene de vigtigste optagere af CO2 på verdensplan. Vi mener, at skovene skal udbredes så meget som muligt. Skovene er udover fantastisk rekreative områder også en stærk, naturlig ressource til at optage CO2 og ikke mindst et grønt materiale, der i fremtiden skal erstatte det fossile.