Guide til træpiller

Kvalitets standarder for træpiller

Der findes forskellige officielle kvalitetsstandarder og normer for træpiller. Dog findes der ingen dansk standard. I stedet kan man som forbruger læne sig op ad udenlandske standarder. Det gælder blandt andet følgende standard:

Din+ - og Din – Tyskland

ENS – Østrig

Svensk Standard SS 18 71 20 Gruppe 1 - Sverige

Selvom forskellige producenter følger samme standard er det ikke ensbetydende med, at kvalitet og produkter er ens for alle producenterne. En standard vil typisk blive en minimumsstandard som producenterne lever op til, mens de forskellige parametre over minimums niveauerne kan variere ganske betydeligt. Vi mener, at standarder er en god ting, da træpillerne underkastes objektive og uafhængige analyser.

Udover standarder fra uafhængige analyseinstitutter og organisationer, så findes der forskellige udbydere, som anvender egne kvalitetsnormer. Disse kvaliteter kan være ganske fornuftige. De er dog typisk ikke baseret på objektive kriterier fastsat og overvåget af et uafhængigt analyseinstitut. Producenter som følger egne normer og kvaliteter er derfor selv garanter for, at kvaliteten opfylder de objektive kriterier, som deres egen fastsatte normer kræver. 

Analyser af træpiller

Når du køber træpiller skal du være opmærksom på en række objektive parametre, som danner baggrund for at vurdere kvaliteten på træpiller. Det er ikke det samme som, at et bestemt mærke vil være lige netop godt at brænde i dit anlæg, da indstilling og indretning af dit anlæg også kan have betydning. Men det er en rigtig god start for at vurdere kvaliteten af de træpiller du overvejer at købe.

De fleste producenter og leverandører tilbyder test fra uafhængige analyseinstitutter af deres udbudte træpiller. Det er et godt sted at starte, når man skal vurdere kvaliteten af en træpille. Du bør altid få en uafhængig og opdateret analyse af de træpiller, som du overvejer at købe. Vi mener, at objektive kriterier testet af et uafhængigt analyseinstitut er et rigtig godt udgangspunkt for vurdering af træpiller. De fleste analysetest indeholder værdier for følgende parametre:

Askeindhold

Angiver den mængde aske, der bortskaffes efter forbrænding. Askeprocenten bør være så lavt som muligt, da øget askedannelse ofte er en indikation på urenheder i træpillen.
Indikativ værdi: < 0,5 pct.

Askesmeltepunkt

Angiver den temperatur, hvor asken smelter sammen og dermed giver risiko for slaggerdannelse. Slaggerdannelse giver dårlig energiudnyttelse og risiko for driftsstop. Lavt smeltepunkt er en indikation på bark eller andre urenheder i træpillen.
Indikativ værdi: > 1200-1300 grader

Effektiv brændværdi

Den effektive brandværdi måles teoretisk i de test, som ligger til grund for analyser af træpiller. Beregningen opgøre enten i KwH/kg, MJ/kg eller Kcal/kg (sammenhængen mellem forholdene er følgende: 1 MJ = 238,8458 Kcal, 1 KwH = 860 Kcal, 1 MJ = 0,2778 KwH. (www.dalmosebraende.dk har valgt altid at oplyse alle tre opgørelser for den effektive brandværdi.)
Indikativ værdi: > 4300 Kcal/kg / 18 MJ/kg / 5 KwH/kg 

Holdbarhed og stabilitet

Den mekaniske holdbarhed eller stabilitet for træpiller ved at sigte dem, så de udsættes for fysisk påvirkning (kaldet stress). Hvis en træpille er ustabil overfor fysisk påvirkning under fx transport, så er resultatet dannelse af smuld. Den fysiske holdbarhed påvirkes af bl.a. ligninindhold (det naturlige bindingsmiddel i træ), vandindhold og af hvor hårdt træpillen er presset i produktionsprocessen. Det gælder om at sikre, at træpillen har den rette hårdhed, så den er robust, men omvendt kan en træpille som er presset for hårdt give problemer med at trække sneglen rund i nogle fyringsanlæg.
Indikativ værdi > 97 pct

Vandindhold

Vandmængden i træpiller har betydning for brændværdi og dermed energiudnyttelsen under forbrændingen. For høj vandprocent betyder, at en del af energien i træpillen anvendes til opvarmning og fordampning af fugt i træpillen, i stedet for at opvarme kedlen. Derudover er der risiko for sod og belægning i skorstenen. En for lav vandprocent kan omvendt betyde, at træpillen ikke opnår den ønskede styrke og dermed øget risiko for dannelse af smuld. 
Indikativ værdi: 6-8 pct.

Vægtfylde

Vægtfylde eller massefylde hos træpiller afhænger af, hvor hårdt træpillerne er presset. Jo hårdere presset jo mere energi er der i træpillen. Da træpiller afregnes pr kilo, har vægtfylde ikke betydning for, hvor meget du betaler for energiindholdet i træpillen. Du kan dog opleve forskelle i meget træpiller fylder i din silo, hvis du får dem løst leveret. Træpiller med høj vægtfylde vil fylde mindre i din silo en træpiller, der er mindre hårdt presset og dermed har en lavere vægtfylde.
Indikativ værdi: 0,6 – 0,7 kg per liter

Emballage

Træpiller er følsomme for påvirkning af vand og fugt. Det er derfor vigtigt, at træpiller har en emballering så de kan tåle udendørs opbevaring i en periode. Visse træpiller sælges i emballage, der kan tåle udendørs opbevaring i en længere periode. Vores anbefaling er dog, at træpiller altid opbevares indendørs. Ved levering i sække bør du også være opmærksom på, at sækkene er stabile og ikke bryder op i samlingen, når du håndterer sækkene.

Vurdering af træpiller og personlige erfaringer

Vores erfaring med træpiller, der er baseret på eget brug i gennem mange år og et godt kendskab til markedet er, at der er mange træpiller på markedet, som har en god og fornuftig kvalitet. Produkter fra anerkendte leverandører i Sverige og andre vestlige lande har som regel en god og fornuftig kvalitet. Ligeledes har mange produkter fra østeuropæiske lande også en fornuftig kvalitet. 
De, som skiller sig negativt ud, får relativt hurtigt et dårligt ry i markedet. Ofte skyldes det, at forhandlere markedsfører nye og ukendte træpillemærker fra uprøvede leverandører og fra fjerntliggende markeder. Disse produkter sælges ofte med prisen som eneste parameter. Som ved alt andet er der meget ofte sammenhæng mellem pris og kvalitet. Og hvis du som forbruger køber for billigt, så vil det være dig som står med problemerne. 
Vores holdning til de mange vurderinger og bedømmelser af træpiller fra forbrugere på diskusionsfora og kundebedømmelser er, at sådanne vurderinger ofte er subjektive og baseret på egne erfaringer med lige netop den type træpiller. Altså, hvordan disse træpiller brænder i en bestemt type kedel, indstillet på en bestemt måde, og afbrændt under bestemte betingelser (fx vind og vejr). Det vil selvsagt give anledning til subjektive vurderinger af kvalitet og brandværdi m.v. Med det udgangspunkt kan man selvfølgelig godt vurdere kvaliteten af forskellige træpiller. Dog skal man være opmærksom på, at det statistiske grundlag ikke er objektivt og uafhængigt. Vores råd altid at se på analyseresultaterne for de træpiller du køber. Analyseresulater baseret på objektiv information fra uafhængige analyseinstitutioner giver det bedste grundlag for god og objektiv information.
En anden ting som har stor betydning for valget af træpiller er, at træpillerne har en ensartet kvalitet. Det er ofte af betydning for sikker drift og god udnyttelse af energiindholdet af træpillerne. Bemærk her, at der kan her kan være forskel på de enkelte leverandører. Selv blandt forhandlere, der udbyder samme varemærke kan der være forskelle, da samme produkt eller varemærke ikke nødvendigvis indeholder træpiller produceret på samme fabrik. Faktisk kan der være store forskelle i ensartethed i et produkt udbudt under samme varemærke. Nogle forhandlere - også meget store forhandlere - får leverancer fra flere producenter og sælger herefter træpillerne under samme varemærke blot de lever op til de analyse resultater som er angivet for de enkelte varemærker.