Guide til træpiller

Komplet guide til træpiller - alt du bør vide om træpiller

Mange folk har spørgsmål til valg af træpiller, og det kan være en jungle at finde rundt i markedet. Nu hvor mange ser stor efterspørgsel på bæredygtige energikilder og ikke mindst billige energikilder, er det vigtigt med lødig, reel information. Vi har samlet nogle af de mange spørgsmål, vi har fået i denne guide, og håber at det indeholder alt du bør vide om træpiller. Skriv gerne en mail til os, hvis du mangler svar på nogle spørgsmål, der ikke er behandlet i denne guide.

Hvad koster træpiller?

Træpillers pris varierer som alt andet energi. En forskel på træpillers pris I forhold til andre energiformer er dog, at du kan købe dem, når de er billige og opbevare dem på din matrikel. Du har ikke mulighed for at sikre dig på samme måde med f.eks. dine elpriser eller gaspriser.

Fastsættelsen af pris på træpiller afhænger selvfølgelig også af kvaliteten. Vi mener, at det giver bedst mening at tænke på sin træpillers pris i det lange løb. Det kan ikke altid betale sig med de billigste træpiller. Høj kvalitet kan i det lange løb giver lige så billige træpiller, da de brænder længere, og da en stor del af træpillers pris består af transport, så kan det ofte betale sig at købe af højere kvalitet. Af den grund forhandler vi også kun de bedste træpiller på markedet, vi kan få – lige nu er det Heatlets Premium træpiller, 6mm, 15kg, 900 kgHeatlets PremiumPlus træpiller, 6mm, 10 kg, 900 kg og Heatlets Premium træpiller, 6mm, 10kg, 900 kg

Hvornår er træpiller billigst?

Hvor billige træpiller man kan købe afhænger som meget andet af udbud og efterspørgsel. De billigste træpiller kan man købe udenfor fyringssæsonen i de varme måneder. Det er derfor en god idé at købe ind til lang tid af gangen. Vi tilbyder også rabat ved køb af flere paller træpiller ad gangen, så på den måde kan man få et endnu bedre tilbud på pris på træpiller.

Hvilken størrelse træpiller? 

Hvilken størrelse træpiller du skal vælge handler meget om din fyringsmetode. Generelt kan man dog sige, at 6mm træpiller er den størrelse, der er kommet for at blive. Produktionen af 8 mm træpiller bliver langsomt udfaset af de fleste producenter. Størrelsen på 8mm træpiller var generelt tiltænkt fyring i større anlæg som eksempelvis stokerfyr, men det har vist sig at 6mm træpiller er bedre på næsten alle parametre.

Valg af størrelse på træpiller vil dog altid være en subjektiv vurdering, og hvis du synes at 8mm træpillernes brændværdi arter sig bedre end 6mm i lige præcis dit fyr, så er der jo ingen grund til at gå over til fyring med 6 mm træpiller, så længe 8 mm træpiller stadig produceres. Energimæssigt er der ingen forskel på 6 og 8 mm.

Hvilke træpiller er bedst?

Produkter fra anerkendte leverandører i Sverige og andre vestlige lande har som regel en god og fornuftig kvalitet. Ligeledes har mange produkter fra østeuropæiske lande også en fornuftig kvalitet.

Hvilke træpiller skal jeg vælge?

At vælge træpiller kan være kompliceret, og det oplever vi da også at det er. Heldigvis er der en del objektive parametre, man kan gå efter i sit valg af træpiller. Træpiller er et standardiseret industriprodukt, så her er der god mulighed for at træffe sit valg på baggrund af objektive specifikationer. Det har vi skrevet meget mere om længere ned i guiden.

Generelt er valg af træpiller dog meget baseret på ens egne fyringsforhold. Det kan derfor være en god idé at afprøve forskellige producenter, og være kritisk i sin tilgang til købet. Træpiller er nemlig ikke bare træpiller – der er kæmpestor forskel. Hvis man er opmærksom kan man spare på varmeregningen, fordi en længere forbrænding – trods en lidt højere indkøbspris på træpiller – over et år kan reducere varmeregningen kraftigt.

Hvorfor bruger man træpiller?

Der er mange gode grunde til at vælge træpiller. Det sidste stykke tid har vi set en voldsom stigning i energipriser – specielt hvad angår elpriser og gaspriser. Træpiller er en god mulighed for at sikre sig en god pris på træpiller. Det kan man blandt andet gøre ved at købe udenfor sæsonen og købe større mængder træpiller ad gangen.

Hvad består træpiller af?

Træpiler består udelukkende af træ, og de fleste træpiller laves på restprodukter fra savværker og lignende. Hvilken type træ, der består af, er meget forskelligt. Vores Verdo træpiller produceres alle af 100% nåletræ, der er den mest effektive træsort til lige netop træpiller, Eftersom de laves af restprodukter, der ikke har mange andre anvendelsesmuligheder, så er det et meget bæredygtigt produkt.

Hvordan laves træpiller?

Det er meget forskelligt hvordan træpiller laves fra producent til producent. Generelt er der dog tale om et sammenpresset træprodukt, der er sammensat udelukkende af træ og naturligt forekommende bindemidler. Under produktionen moses træet til en flydende træmasse, hvorefter man varmer træet op. Opvarmningen frigiver naturlige bindemidler, der gør at træpillerne kan forme sig uden nogle tilsætningsstoffer.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved fyring med træpiller?

Generelt er fyring med træpiller blevet meget nemmere med årene. Med mere moderne, bæredygtige og automatiske fyringsanlæg er træpiller blevet utrolig populære, og det forstår vi godt. Hvad man skal være opmærksom på ved fyring med træpiller afhænger dog meget af dine konkrete fyringsforhold, og derfor vil vi altid anbefale at tale med en fagkyndig. Alternativt kan du læse lidt mere om fyring med træpiller i vores lille guide til fyring med træpiller. 

Hvordan optimerer jeg min opbevaring af træpiller?

Træpiller har en høj brændværdi. Det er jo sådan set derfor man køber dem. Når man har købt sine træpiller er korrekt opbevaring derfor meget vigtigt. Man skal sikre sig, at de ikke kan antænde, da både støvet og selve træpillerne er meget brandbare. Løse træpiller bør aldrig opbevares i selve fyrrummet, og derfor er generelt bedst at købe træpiller i sække – så er man helt sikker.

Træ tiltrækker fugt, og når du får træpillerne leveret, så er emballagen perforeret, således at træpillerne kan ånde. Det er derfor meget vigtigt, at de opbevares helt tørt, da træpillerne ellers vil tiltrække fugt fra sine omgivelser – ligesom brænde.

Det er dog endnu vigtigere med træpiller, da deres store overflade kan optage langt mere fugt, hvor der er mindre overflade på brænde. Det kan sammenlignes med hakket kød, der hurtigere bliver dårligt, fordi der er en langt større overflade, hvor bakterier fra luften kan bosætte sig.

Kvalitetsstandarder for træpiller

Der findes forskellige, officielle kvalitetsstandarder og normer for træpiller. Dog findes der ingen dansk standard. I stedet kan man som forbruger læne sig op ad udenlandske standarder. De mest udbredte og anerkendte standard er følgende:

Din+ - og Din – Tyskland
ENS – Østrig
Svensk Standard SS 18 71 20 Gruppe 1 - Sverige

Selvom forskellige producenter følger samme standard er det ikke ensbetydende med, at kvalitet og produkter er ens for alle producenterne. En standard vil typisk blive en minimumsstandard som producenterne lever op til, men de forskellige parametre over minimumniveauerne kan variere ganske betydeligt. Vi mener, at standarder er en god ting, da træpillerne her underkastes objektive og uafhængige analyser.

Udover standarder fra uafhængige analyseinstitutter og organisationer, så findes der forskellige udbydere, som anvender egne kvalitetsnormer. Disse kvaliteter kan være ganske fornuftige. De er dog typisk ikke baseret på objektive kriterier fastsat og overvåget af et uafhængigt analyseinstitut. Producenter som følger egne normer og kvaliteter er derfor selv garanter for, at kvaliteten opfylder de objektive kriterier, som deres egen fastsatte normer kræver. 

Analyser af træpiller

Når du køber træpiller skal du være opmærksom på hvilke parametre, som danner baggrund for vurderingen af kvaliteten på træpillerne. En høj vurdering af kvalitetsstandard på træpillerne er ikke ensbetydende med, at et bestemt mærke eller produkt vil være perfekt at brænde i lige netop dit anlæg.

Der er en lang række andre faktorer, og her kommer den konkrete indstilling og indretning af lige netop dit anlæg til at have en kæmpestor betydning. Det være sagt, så er kvalitetstandarderne selvfølgelig en rigtig god indledende mulighed vurdere kvaliteten af de træpiller du overvejer at købe. 

De fleste producenter og leverandører tilbyder test fra uafhængige analyseinstitutter af deres udbudte træpiller. Det er et godt sted at starte, når man skal vurdere kvaliteten af en træpille. Du bør altid få en uafhængig og opdateret analyse af de træpiller, som du overvejer at købe.

Vi mener, at objektive kriterier testet af et uafhængigt analyseinstitut er et rigtig godt udgangspunkt for vurdering af træpiller. De fleste analysetest indeholder værdier for følgende parametre:

Askeindhold

Angiver den mængde aske, der bortskaffes efter forbrænding. Askeprocenten bør være så lavt som muligt, da øget askedannelse ofte er en indikation på urenheder i træpillen.
Indikativ værdi: < 0,5 pct.

Askesmeltepunkt

Angiver den temperatur, hvor asken smelter sammen og dermed giver risiko for slaggerdannelse. Slaggerdannelse giver dårlig energiudnyttelse og risiko for driftsstop. Lavt smeltepunkt er en indikation på bark eller andre urenheder i træpillen.
Indikativ værdi: > 1200-1300 grader

Effektiv brændværdi

Den effektive brandværdi måles teoretisk i de test, som ligger til grund for analyser af træpiller. Beregningen opgøre enten i KwH/kg, MJ/kg eller Kcal/kg (sammenhængen mellem forholdene er følgende: 1 MJ = 238,8458 Kcal, 1 KwH = 860 Kcal, 1 MJ = 0,2778 KwH. (www.dalmosebraende.dk har valgt altid at oplyse alle tre opgørelser for den effektive brandværdi.)
Indikativ værdi: > 4300 Kcal/kg / 18 MJ/kg / 5 KwH/kg 

Holdbarhed og stabilitet

Den mekaniske holdbarhed eller stabilitet for træpiller ved at sigte dem, så de udsættes for fysisk påvirkning (kaldet stress). Hvis en træpille er ustabil overfor fysisk påvirkning under fx transport, så er resultatet dannelse af smuld. Den fysiske holdbarhed påvirkes af bl.a. ligninindhold (det naturlige bindingsmiddel i træ), vandindhold og af hvor hårdt træpillen er presset i produktionsprocessen. Det gælder om at sikre, at træpillen har den rette hårdhed, så den er robust, men omvendt kan en træpille som er presset for hårdt give problemer med at trække sneglen rund i nogle fyringsanlæg.
Indikativ værdi > 97 pct

Vandindhold

Vandmængden i træpiller har betydning for brændværdi og dermed energiudnyttelsen under forbrændingen. For høj vandprocent betyder, at en del af energien i træpillen anvendes til opvarmning og fordampning af fugt i træpillen, i stedet for at opvarme kedlen. Derudover er der risiko for sod og belægning i skorstenen. En for lav vandprocent kan omvendt betyde, at træpillen ikke opnår den ønskede styrke og dermed øget risiko for dannelse af smuld. 
Indikativ værdi: 6-8 pct.

Vægtfylde

Vægtfylde eller massefylde hos træpiller afhænger af, hvor hårdt træpillerne er presset. Jo hårdere presset jo mere energi er der i træpillen. Da træpiller afregnes pr kilo, har vægtfylde ikke betydning for, hvor meget du betaler for energiindholdet i træpillen. Du kan dog opleve forskelle i meget træpiller fylder i din silo, hvis du får dem løst leveret. Træpiller med høj vægtfylde vil fylde mindre i din silo en træpiller, der er mindre hårdt presset og dermed har en lavere vægtfylde.
Indikativ værdi: 0,6 – 0,7 kg per liter

Emballage

Træpiller er følsomme for påvirkning af vand og fugt. Det er derfor vigtigt, at træpiller har en emballering så de kan tåle udendørs opbevaring i en periode. Visse træpiller sælges i emballage, der kan tåle udendørs opbevaring i en længere periode. Vores anbefaling er dog, at træpiller altid opbevares indendørs. Ved levering i sække bør du også være opmærksom på, at sækkene er stabile og ikke bryder op i samlingen, når du håndterer sækkene.

Vurdering af træpiller og personlige erfaringer

Vores erfaring med træpiller, der er baseret på eget brug i gennem mange år og et godt kendskab til markedet er, at der er mange træpiller på markedet, som har en god og fornuftig kvalitet. 

Vores holdning til de mange vurderinger og bedømmelser af træpiller fra forbrugere på diskusionsfora og kundebedømmelser er, at sådanne vurderinger ofte er subjektive og baseret på egne erfaringer med lige netop den type træpiller. Altså, hvordan disse træpiller brænder i en bestemt type kedel, indstillet på en bestemt måde, og afbrændt under bestemte betingelser (fx vind og vejr).

Det vil selvsagt give anledning til subjektive vurderinger af kvalitet og brandværdi m.v. Med det udgangspunkt kan man selvfølgelig godt vurdere kvaliteten af forskellige træpiller. Dog skal man være opmærksom på, at det statistiske grundlag ikke er objektivt og uafhængigt. Vores råd altid at se på analyseresultaterne for de træpiller du køber. Analyseresulater baseret på objektiv information fra uafhængige analyseinstitutioner giver det bedste grundlag for god og objektiv information.

En anden ting som har stor betydning for valget af træpiller er, at træpillerne har en ensartet kvalitet. Det er ofte af betydning for sikker drift og god udnyttelse af energiindholdet af træpillerne. Bemærk her, at der kan her kan være forskel på de enkelte leverandører. Selv blandt forhandlere, der udbyder samme varemærke kan der være forskelle, da samme produkt eller varemærke ikke nødvendigvis indeholder træpiller produceret på samme fabrik. Faktisk kan der være store forskelle i ensartethed i et produkt udbudt under samme varemærke. Nogle forhandlere - også meget store forhandlere - får leverancer fra flere producenter og sælger herefter træpillerne under samme varemærke blot de lever op til de analyse resultater som er angivet for de enkelte varemærker.