Brændesorter

Træsorter og brændværdi

Før du køber træ er det vigtig at kende til brændets vandindhold også kaldet træets fugtighedsgrad. Det er selve træet der afgiver varmen ved forbrænding, og ikke vandet. Alle brændesorters evne til at afgive varme - også kaldet træets brændværdi - falder i takt med et stigende vandindhold. Alt Nordicwoods' fyringsklare brænde er ovntørret. Det sikrer, at hver brændesort i webshoppen opnår sin optimale brændværdi, og er klar til brug umiddelbart efter levering.

Valg af træsort

Da 1 kilo helt tørt træ stort set indeholder den samme mængde energi uanset træsort, spiller det en stor rolle hvilken træsort du vælger til brænde. Træarterne har hver sin rumtæthed, der angives ved mængden af kg tørstof i træet. Forskellige træsorter har altså en forskellig vægt per kubikmeter/m3. Forskellen mellem de enkelte træsorter er træets massefylde, dvs. hvor kompakt/tung en struktur den pågældende træsort har. Et brændetårn med bøg vejer eks. næsten dobbelt så meget som et tårn med gran, men brændetårnet med bøg vil til gengæld afgive næsten dobbelt så meget energi ved optimal forbrænding.

Nedenstående tabel angiver træets vægt per kubikmeter(m3). Vægten skal sammenholdes med prisen på de enkelte tårne af brændesorter for at finde den mest økonomiske løsning.

Det er dog meget individuelt hvilken brændesort, der passer bedst til dig og dit hjem. Nedenfor kan du læse om de forskellige sorter.

Flere faktorer kan have indflydelse på den beslutning:
  • Skal du fyre døgnet rundet eller blot om aftenen?
  • Er din brændeovn perfekt dimensioneret til det rum den skal varme op?
  • Ønsker du en hård, kompakt og effektiv træsort som eks.eg, eller ønsker du en let antændelig, middelhård træsort med en smuk og dekorativ bark som eks. birk?
Træsort Ask Bøg Avnbøg Eg Birk Elm
Elm braendesort billede
Se alle produkter per sort Gå til Ask Gå til Bøg Gå til Avnbøg Gå til Eg Gå til Birk Gå til Elm
Brændets massefylde kg pr m3 570 kg 580 kg 640 kg 580 kg 540 kg 520 kg
Let at tænde op i Middel Let Let Middel Meget let Let
Nødvendigt primær luft/træk Meget lidt Lidt Lidt Lidt Meget lidt Lidt
Brændetid 3 - 4 timer 3 - 4 timer 4 timer 3 - 4 timer 3 timer 3 - 4 timer