Muhlegårdens Folkeskov ved Tølløse

Muhlegaardens Folkeskov ved Tølløse
5,24 hektar folkeskov med ca. 21.000 træer i Tølløse ved Holbæk

Folkeskoven vil få fredskovsstatus. Det betyder, at man ikke må fælde uden at plante nyt, og udover det vil vores samarbejdspartnere Growing Trees og Naturplant løbende kontrollere at skoven er sund og vokser frem som den skal.

Skoven får udover fredskovstatus også folkeskovstatus, der betyder at den er offentlig tilgængelig. Skovene er udover at være fantastiske, naturlige optagere af CO2, levested for mange dyrearter og filtre for drikkevandet også den mest besøgte naturtype i Danmark. Skovene har omkring 70 millioner besøg årligt - næsten dobbelt så mange som vores strande.

Beplantningen på området optager omtrent 1289 ton CO2 pr. hektar hvert 100. år ifølge beregninger fra Københavns Universitet. 5,24 hektar svarer til lige omtrent halvdelen af Kongens Have - eller omkring 10 fodboldbaner.

Ved siden af skoven finder man 2000 
m² nyanlagt sø. Søen er etableret med henblik på at øge biodiversiteten i området, og søen skal være med til at skabe endnu bedre rammer for dyrelivet.

Mange truede dyrearter i Danmark mangler løvskov som levested, og skoven er sammensat primært af løvsorter. For at fremme biodiversiteten i området består de nye skove derfor først og fremmest af arter som eg, bøg og lind.

Området har en vandboring, så træerne er med til at rense drikkevandet, der forsyner over 2000 mennesker i området. 

Plantningen vil foregå i foråret 2022.

Du kan se det officielle certifikat for skovområdet her.

Nedenfor kan du se satelitfotos af området, hvor fordelingen af træsorter på de forskellige underområder af skoven fremgår.

Tølløse Folkeskov

Tølløse Folkeskov med overstregning

CO2 graf over Muhlegaard Folkeskov