Fyring med træpiller

Tænd rigtigt op – og minimer 80% af sundhedsskadelige partikler i optændingsfasen

Der findes efterhånden mange kedler og fyringsanlæg, der gør fyring med træpiller enkelt og ukompliceret. Fyring med træpiller er derfor et fuldgodt alternativ til oliefyr. Samtidig er fyring med træpiller både billig og miljørigtig.

Tilsyn af pilleanlæg

Behovet for løbende tilsyn med af dit træpillefyr varierer i høj grad af den løsning du har valgt. Nogle, især ældre anlæg, har behov for løbende tilsyn i form af påfyldning af træpiller og askeudtag.

De fleste nye anlæg har ikke samme behov for tilsyn, da både askeudtag og påfyldning kan ske automatisk. Det afhænger helt af den løsning du vælger og hvor meget tid du ønsker at bruge i det daglige på dit fyringsanlæg. Der findes i dag anlæg som kun kræver askeudtag 1-2 gange årligt og hvor påfyldningen kan ske fra et magasin som kan indeholde træpiller til mere end et års forbrug. Sådant anlæg er fuldgod erstatning for fyring med olie. Blot noget billigere og mere miljørigtig. 

Problemer med fyring

  • Hvis der opstår problemer med fyring med træpiller, fx i form af øget askemængde, slaggedannelse eller lavere virkningsgrad, så kan årsagen hertil være flere. Det kan være din indstilling af anlægget, behov for rensning og rengøring etc. Kvaliteten af de træpiller du bruger kan også være en forklaring. For langt de fleste er fyring med træpiller dog meget nemt.
  • Der er mange holdninger til fyring med træpiller de svar man får afhænger af, hvem man spørger. Nedenfor har vi samlet forskellig information som vi mener du bør være opmærksom, når du fyrer med træpiller. Vi håber informationen er brugbar for dig.

HUSK: Fyring med træpiller er både nemt og uproblematisk - Samtidigt er det både billigt og miljørigtigt at fyre med træpiller.

Omkostning ved fyring med træpiller

Der findes mange opgørelser og studier af, hvad omkostningerne er ved forskellige opvarmningsformer - herunder fyring med træpiller. De enkelte resultater afhænger af forudsætninger, energibehov, isoleringsgrad m.v. Fælles for dem er, at fyring med træpiller er rigtig godt for dit varmeregnskab. Vi mener derfor, at der rigtige gode grunde til at fyre med træpiller – både ud fra et økonomisk synspunkt og ud fra et miljømæssigt synspunkt.

  • Det bedste råd vi kan give er, at spørge hos forskellige udbydere af fyringsanlæg til træpiller og andre energirådgivere. De kan lave konkrete beregninger af, hvordan økonomien ser ud for dig, hvis du overvejer at skifte til træpiller.
  • Nedenfor er et par henvisninger som indeholder konkrete beregninger af de samlede omkostninger ved fyre med træpiller i forhold til andre brændeformer.
  • Energitjenesten vejleder og udarbejder beregninger for forskellige opvarmningsformer. Se hvad du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at fyre med biobrændsel - klik her. 
  • EA Energianalyse er specialist i komplekse analyser på energiområdet. Denne analyse viser, hvor attraktivt det er at fyre med træpiller - klik her.