Fyring med træpiller

Tænd rigtigt op – og minimer 80% af sundhedsskadelige partikler i optændingsfasen

Der findes efterhånden mange kedler og fyringsanlæg, der gør fyring med træpiller enkelt og ukompliceret. Fyring med træpiller er derfor et fuldgodt alternativ til oliefyr. Samtidig er fyring med træpiller både billigere og mere miljørigtig.

Tilsyn af pilleanlæg

Behovet for løbende tilsyn med af dit træpillefyr varierer i høj grad af den løsning du har valgt. Nogle - især ældre - anlæg har behov for løbende tilsyn i form af påfyldning af træpiller og askeudtag.

De fleste nye anlæg har ikke samme behov for tilsyn, da både askeudtag og påfyldning kan ske automatisk. Det afhænger helt af den løsning du vælger, og hvor meget tid du ønsker at bruge i det daglige på dit fyringsanlæg.

Der findes i dag anlæg som kun kræver askeudtag 1-2 gange årligt, og hvor påfyldningen kan ske fra et magasin, som kan indeholde træpiller til mere end et års forbrug. Et sådan anlæg er en oplagt erstatning for fyring med olie - og markant billigere og mere miljørigtig. 

Problemer med fyring

  • Hvis der opstår problemer med fyring med træpiller, fx i form af øget askemængde, slaggedannelse eller lavere virkningsgrad, så kan årsagen hertil være flere. Det kan være din indstilling af anlægget, behov for rensning og rengøring etc. Kvaliteten af de træpiller du bruger kan også være en forklaring. For langt de fleste er fyring med træpiller dog meget nemt.
  • Der er mange holdninger til fyring med træpiller. De svar man får afhænger af, hvem man spørger. Nedenfor har vi samlet lidt forskellig information som vi mener du bør være opmærksom, når du fyrer med træpiller. 

Omkostning ved fyring med træpiller

Der findes mange opgørelser og studier af, hvad omkostningerne er ved forskellige opvarmningsformer - herunder fyring med træpiller. De enkelte resultater afhænger af forudsætninger, herunder energibehov, isoleringsgrad m.v.

Fælles for dem er, at fyring med træpiller er rigtig godt for dit varmeregnskab. Energikrisen har kun fastslået det endnu tydeligere. Vi mener derfor, at der er rigtig mange gode grunde til at fyre med træpiller – økonomisk såvel som miljømæssigt.

  • Det bedste råd vi kan give er, at spørge til råds hos forskellige udbydere af fyringsanlæg til træpiller og andre energirådgivere. De kan lave konkrete beregninger af, hvordan økonomien ser ud for dig, hvis du overvejer at skifte til træpiller.