Optændingsguide

Optænding af brændeovn og pejs

De fleste har prøvet at tænde op i en brændeovn. Vi tør også godt antage, at det er noget, som du har rimelig godt styr på, selvom du læser med her. Der er mange måder, at tænde op, men der er også nogle grundregler, der er vigtige at have styr på.

Optænding af brændeovne er ofte baseret på ens egne erfaringer og oplevelser med, hvad der virker, og det er der heller ikke noget i vejen med. Der er dog sket meget med brændeovne de sidste 30 år, hvor brændeovnsproducenter – specielt i Norden – har arbejdet benhårdt på at optimere optænding og minimere partikeludledningerne heraf.

Det vigtigste er at minimere partikeludledningen så meget som muligt under optændingsfasens udvikling af gasser. En schweizisk undersøgelse kom frem til, at partikeludledningen kan blive op til 100 gange højere, hvis ikke ovn eller kedel bruges korrekt. Der er altså en hel del at hente på den konto, hvis man bruger lidt tid på at sætte sig ind og læse lidt om sin brændeovn eller pejs.

Alle ovne er bestemt ikke ens, og en moderne brændeovn er nøje designet for at minimere partikeludledningen mest muligt. At følge brugsanvisninger og vejledning fra producenter til lige præcis din ovn er derfor den bedste måde at undgå produktspild og minimere partikeludledninger.

 • Brændet skal være rent. Brænde med lim, maling, imprægneringsmidler eller andre ting hører ikke hjemme i brændeovnen.
 • Brændet skal være tørt. Med ovntørt brænde er du sikker på et tørt produkt klar til brug.

Hvad er fordelen ved optænding med ovntørret brænde?

Ovntørt brænde har et lavt vandindhold, og det sikrer at du ikke bruger unødigt meget af brændværdien i træet eller optændingsbrænde på at få gang i brændeovnen. Brændeovnens temperatur opretholdes meget bedre, da øget vandindhold i brændet vil give en dårligere forbrænding. Det besværliggør både forbrændingen og sænker temperaturen i brændeovnen.

En stabil, høj temperatur er det vigtigste for at sikre, at energiens udledes som reel varme til opvarmning, og ikke bruges på at afdampe de gasser, der opstår. Gas og partikler er uønskede biprodukter ved forbrændingen, og hvis man ønsker at minimere sine udledninger af disse, så er det bedste råd at holde en stabil, høj temperatur i ovnen eller pejsen.

Den bedste optænding af brændeovn – oppefra og ned

Den bedste måde at tænde op på er oppefra og ned. Når man tænder op oppefra, så vil gasserne og partiklerne i langt højere grad blive brændt af flammerne, mens de ved en optænding nedefra og op vil stige til vejrs og forurene både din stue og udendørs – helt unødvendigt.

Den bedste metode er:

 • Åbn luftspjældene så meget som muligt
 • Læg 2 – 3 stykker brænde nederst – pas med på ikke at fylde for meget i.
 • Læg tre lag optændingsbrænde ovenpå brændet med god afstand mellem – gerne på tværs af hinanden.
 • Placer dit optændingsmateriale – vi anbefaler biould fra Aduro – fordelt mellem brænde og optændingsbrændet.
 • Lad ovndøren stå lidt åben, mens ilden får fat. Løbende kan du lukke til for døren og spjældene som ilden får fat i brændet.
 • Når brændet opvarmes begynder gasindholdet langsomt at sive ud gennem træet. Jo højere temperatur brændet udsættes for desto mere gas frigøres i kammeret
 • Når temperaturen inde i brændeovnen når op på gassens antændelsestemperatur antændes gassen, og alt brændet vil i løbet af kort tid være omspændt af ild. På den måde opnår du den optimale gasforbrænding i brændeovnen
 • Når ilden mindskes er brændets gasindhold ved at være opbrugt. Når hele gasindholdet er afbrændt, er der kun glødende trækul tilbage i kammeret.

Ved at bruge denne metode kan du undgå 80% af de partikler, der ellers vil blive udledt.  Vi har indsat et par videoer herunder, hvor du kan se hvordan man tænder op på denne måde.

  Videoer af korrekt optænding