Optændingsguide

Tænd rigtigt op

– og minimer 80% af sundhedsskadelige partikler i optændingsfasen

Benyt ovntørret brænde, da øget vandindhold vil afkøle din brændeovn. Fugtigt brænde giver en forurenende forbrænding udover at det helt naturligt er sværere at få ild i. Brændet skal også være rent. Brænde med lim, maling, imprægneringsmidler eller andre ting som ikke hører hjemme i brændeovnen da det forurener.Brug denne optændingsmetode:
  • Læg to stykker brænde i bunden.
  • Stabel pindebrænde oven på i lag – på kryds og tværs med luft i mellem
  • Optændingsblokke, kvas eller pindebrænde under det øverste lag
  • Tænd op i det øverste lag. Ilden skal arbejde sig oppe fra og ned gennem lagene. Ved at tænde op i den øverste del af brændet kan du fjerne 80% af partikeludledningen fra din brændeovn. Det vil gøre en stor forskel både i luften udenfor og indenfor i din stue.
Optændingsguide 

 

Sådan sikrer du en optimal udnyttelse af pejsebrændetOptimal udnyttelse af fyring i brændeovn:
  • Langt over 50 % af den totale varmeenergi udgøres af gasser, så det gælder om at få brændt gasserne optimalt af, hvis du vil fyre økonomisk med din brændeovn. Når du fyrer sker følgende:
  • Når brændet opvarmes begynder gasindholdet langsomt at sive ud gennem træet. Jo højere temperatur brændet udsættes for desto mere gas frigøres i kammeret
  • Når temperaturen inde i brændeovnen når op på gassens antændelsestemperatur, antændes gassen og alt brændet vil i løbet af kort tid være omspændt af ild. På denne måde opnår du den optimale gas forbrænding i brændeovnen
  • Når ilden mindskes er brændets gasindhold ved at være opbrugt. Når hele gasindholdet er afbrændt er der kun glødende trækul tilbage i kammeret.
  • Sørg for i processen at have en konstant høj temperatur i hele kammeret, så gasserne antændes i stedet for at sive ud igennem skorstenen. Hermed er du med til at mindske udledning af CO2 og sikre en bedre luftkvalitet både udenfor og indenfor i din bolig.