VIDEN OM BRÆNDE

Brændværdi

Før du køber træ er det vigtig at kende til brændets vandindhold også kaldet træets fugtighedsgrad. Det er selve træet der afgiver varmen ved forbrænding, og ikke vandet. Alle brændesorters evne til at afgive varme, -også kaldet træets brændværdi, falder i takt med et stigende vandindhold. Alt Nordicwoods brænde er omhyggeligt ovntørret og har derfor en meget lav fugtighed på under 20 %, dette sikrer at hver brændesort i webshoppen opnår sin optimale brændværdi og er klar til brug umiddelbart efter levering.

Træsort
Da 1 kilo helt tørt træ stort set indeholder den samme mængde energi uanset træsort, spiller det en stor rolle hvilken en træsort du vælger til brænde, da træarterne har forskellig vægt per kubikmeter/m3. Forskellen mellem de enkelte træsorter er træets massefylde dvs. hvor kompakt/tung en struktur den pågældende træsort har. Et brændetårn med bøg vejer eks. næsten dobbelt så meget som et tårn med gran, men brændetårnet med bøg vil til gengæld afgive næsten dobbelt så meget energi.

Nedenstående tabel angiver træets vægt per kubikmeter(m3). Vægten skal sammenholdes med prisen på de enkelte tårne af brændesorter for at finde den mest økonomiske løsning

Træsort Ask Bøg Avnbøg Eg Birk
Brændets massefylde ca.99% 100% 100% 100% ca.94%
Let at tænde op i Let Let Normalt Normalt Meget let
Nødvendigt primær luft/træk Lidt Meget Meget meget Meget lidt
Brændetid 3-4 timer 3-4 timer 3-4 timer 3-4 timer 2-3 timer
Røgens lugt Frisk Svagt røget Svagt røget Solid træ Skov frisk

 

Det er dog meget individuelt hvilken en brændesort der passer bedst til dig og dit hjem.
Flere faktorer kan have indflydelse på den beslutning:

  • Skal du fyre døgnet rundet eller blot om aftenen?
  • Er din brændeovn perfekt dimensioneret til det rum den skal varme op?
  • Ønsker du en hård, kompakt og effektiv træsort som eks.eg, eller ønsker du en let antændelig, middelhård træsort med en smuk og dekorativ bark som eks. birk?

Tænd rigtigt op – og minimer 80% af sundhedsskadelige partikler i optændingsfasen
Benyt ovntørret brænde, da øget vandindhold vil afkøle din brændeovn. Fugtig brænde giver en forurenende forbrænding udover at det helt naturligt er sværere at få ild i. Brændet skal også være rent. Brænde med lim, maling, imprægneringsmidler eller andre ting som ikke hører hjemme i brændeovnen da det forurener.
Brug denne optændingsmetode:

  • Læg to stykker brænde i bunden
  • Stabel pindebrænde oven på i lag – på kryds og tværs med luft i mellem
  • optændingsblokke, kvas eller pindebrænde under det øverste lag
  • Tænd op i det øverste lag. Ilden skal arbejde sig oppe fra og ned gennem lagene. Ved at tænde op i den øverste del af brændet kan du fjerne 80% af partikeludledningen fra din brændeovn. Det vil gøre en stor forskel både i luften udenfor og indenfor i din stue.

Optændingsguide

 

 

Sådan sikrer du en optimal udnyttelse af pejsebrændet
Langt over 50 % af den totale varmeenergi udgøres af gasser, så det gælder om at få brændt gasserne optimalt af, hvis du vil fyre økonomisk med din brændeovn.Når du fyrer sker følgende:

  • Når brændet opvarmes begynder gasindholdet langsomt at sive ud gennem træet. Jo højere temperatur brændet udsættes for desto mere gas frigøres i kammeret
  • Når temperaturen inde i brændeovnen når op på gassens antændelsestemperatur, antændes gassen og alt brændet vil i løbet af kort tid være omspændt af ild. På denne måde opnår du den optimale gas forbrænding i brændeovnen
  • Når ilden mindskes er brændets gasindhold ved at være opbrugt. Når hele gasindholdet er afbrændt er der kun glødende trækul tilbage i kammeret

Sørg for i processen at have en konstant høj temperatur i hele kammeret, så gasserne antændes i stedet for at sive ud igennem skorstenen. Hermed er du med til at mindske udledning af CO2 og sikre en bedre luftkvalitet både udenfor og indenfor i din bolig.

Sale

Ikke tilgængelig

Udsolgt