VIDEN OM BRÆNDSEL

Ovntørret brænde fra Nordicwoods

Brændværdi

Før du køber træ er det vigtig at kende til brændets vandindhold også kaldet træets fugtighedsgrad. Det er selve træet der afgiver varmen ved forbrænding, og ikke vandet. Alle brændesorters evne til at afgive varme, -også kaldet træets brændværdi, falder i takt med et stigende vandindhold. Alt Nordicwoods brænde er omhyggeligt ovntørret og har derfor en meget lav fugtighed på under 20 %, dette sikrer at hver brændesort i webshoppen opnår sin optimale brændværdi og er klar til brug umiddelbart efter levering.

Træsort

Da 1 kilo helt tørt træ stort set indeholder den samme mængde energi uanset træsort, spiller det en stor rolle hvilken en træsort du vælger til brænde, da træarterne har forskellig vægt per kubikmeter/m3. Forskellen mellem de enkelte træsorter er træets massefylde dvs. hvor kompakt/tung en struktur den pågældende træsort har. Et brændetårn med bøg vejer eks. næsten dobbelt så meget som et tårn med gran, men brændetårnet med bøg vil til gengæld afgive næsten dobbelt så meget energi.

Nedenstående tabel angiver træets vægt per kubikmeter(m3). Vægten skal sammenholdes med prisen på de enkelte tårne af brændesorter for at finde den mest økonomiske løsning

Træsort Ask Bøg Avnbøg Eg Birk
Brændets massefylde ca.99% 100% 100% 100% ca.94%
Let at tænde op i Let Let Normalt Normalt Meget let
Nødvendigt primær luft/træk Lidt Meget Meget meget Meget lidt
Brændetid 3-4 timer 3-4 timer 3-4 timer 3-4 timer 2-3 timer
Røgens lugt Frisk Svagt røget Svagt røget Solid træ Skov frisk

 

Det er dog meget individuelt hvilken en brændesort der passer bedst til dig og dit hjem.
Flere faktorer kan have indflydelse på den beslutning:

  • Skal du fyre døgnet rundet eller blot om aftenen?
  • Er din brændeovn perfekt dimensioneret til det rum den skal varme op?
  • Ønsker du en hård, kompakt og effektiv træsort som eks.eg, eller ønsker du en let antændelig, middelhård træsort med en smuk og dekorativ bark som eks. birk?

Tænd rigtigt op – og minimer 80% af sundhedsskadelige partikler i optændingsfasen
Benyt ovntørret brænde, da øget vandindhold vil afkøle din brændeovn. Fugtig brænde giver en forurenende forbrænding udover at det helt naturligt er sværere at få ild i. Brændet skal også være rent. Brænde med lim, maling, imprægneringsmidler eller andre ting som ikke hører hjemme i brændeovnen da det forurener.
Brug denne optændingsmetode:

  • Læg to stykker brænde i bunden
  • Stabel pindebrænde oven på i lag – på kryds og tværs med luft i mellem
  • optændingsblokke, kvas eller pindebrænde under det øverste lag
  • Tænd op i det øverste lag. Ilden skal arbejde sig oppe fra og ned gennem lagene. Ved at tænde op i den øverste del af brændet kan du fjerne 80% af partikeludledningen fra din brændeovn. Det vil gøre en stor forskel både i luften udenfor og indenfor i din stue.

Optændingsguide

 

 

Sådan sikrer du en optimal udnyttelse af pejsebrændet
Langt over 50 % af den totale varmeenergi udgøres af gasser, så det gælder om at få brændt gasserne optimalt af, hvis du vil fyre økonomisk med din brændeovn.Når du fyrer sker følgende:

  • Når brændet opvarmes begynder gasindholdet langsomt at sive ud gennem træet. Jo højere temperatur brændet udsættes for desto mere gas frigøres i kammeret
  • Når temperaturen inde i brændeovnen når op på gassens antændelsestemperatur, antændes gassen og alt brændet vil i løbet af kort tid være omspændt af ild. På denne måde opnår du den optimale gas forbrænding i brændeovnen
  • Når ilden mindskes er brændets gasindhold ved at være opbrugt. Når hele gasindholdet er afbrændt er der kun glødende trækul tilbage i kammeret

Sørg for i processen at have en konstant høj temperatur i hele kammeret, så gasserne antændes i stedet for at sive ud igennem skorstenen. Hermed er du med til at mindske udledning af CO2 og sikre en bedre luftkvalitet både udenfor og indenfor i din bolig.

 

Træbriketter - et billigt alternativ

Træbriketter har gode egenskaber til opvarmning, da de har et natuligt lavt fugtindhold og højt koncentreret energiindhold og så leveres træbriketterne i en god størrelse der gør dem lette at håndtere når de bruges i brændeovn eller pejs.

Opbevaring af træbriketter

Briketterne er lette at stable og fylder mindre en stablet brænde men husk på at briketterne skal opbevares overdækket og tørt for at sikre de god egenskaber briketterne leveres med.

Godt alternativ til brænde

Træbriketter bruges af mange som alternativ til fyring med brænde. Nogle bruger træbriketter som eneste varmekilde. Andre bruger træbriketter som supplering for brænde i brændeovn og pejs. Særligt i perioder med koldt vejr anvendes træbriketter af mange husejere som supplering til brænde.
Briketterne er meget effektive men nogle vil mene at træbriketterne ikke helt har samme charme og hygge som fyring med brænde. Det er naturligvis en smagssag.
Den største fordel ved træbriketter er dog, at briketter er et billigt alternativ til brænde opgjort ved prisen i forhold til energiindholdet. Derfor er træbriketter særligt populære i perioder med koldt vejr. 


Viden om træpiller

Der findes efterhånden mange kedler og fyringsanlæg, der gør fyring med træpiller enkelt og ukompliceret. Fyring med træpiller er derfor et fuldgodt alternativ til oliefyr. Samtidig er fyring med træpiller både billig og miljørigtig.

Tilsyn af pilleanlæg

Behovet for løbende tilsyn med af dit træpillefyr varierer i høj grad af den løsning du har valgt. Nogle, især ældre anlæg, har behov for løbende tilsyn i form af påfyldning af træpiller og askeudtag.

De fleste nye anlæg har ikke samme behov for tilsyn, da både askeudtag og påfyldning kan ske automatisk. Det afhænger helt af den løsning du vælger og hvor meget tid du ønsker at bruge i det daglige på dit fyringsanlæg. Der findes i dag anlæg som kun kræver askeudtag 1-2 gange årligt og hvor påfyldningen kan ske fra et magasin som kan indeholde træpiller til mere end et års forbrug. Sådant anlæg er fuldgod erstatning for fyring med olie. Blot noget billigere og mere miljørigtig. 

Problemer med fyring

Hvis der opstår problemer med fyring med træpiller, fx i form af øget askemængde, slaggedannelse eller lavere virkningsgrad, så kan årsagen hertil være flere. Det kan være din indstilling af anlægget, behov for rensning og rengøring etc. Kvaliteten af de træpiller du bruger kan også være en forklaring. For langt de fleste er fyring med træpiller dog meget nemt.

Der er mange holdninger til fyring med træpiller de svar man får afhænger af, hvem man spørger. Nedenfor har vi samlet forskellig information som vi mener du bør være opmærksom, når du fyrer med træpiller. Vi håber informationen er brugbar for dig.

HUSK: Fyring med træpiller er både nemt og uproblematisk - Samtidigt er det både billigt og miljørigtigt at fyre med træpiller.

Omkostning ved fyring med træpiller

Der findes mange opgørelser og studier af, hvad omkostningerne er ved forskellige opvarmningsformer - herunder fyring med træpiller. De enkelte resultater afhænger af forudsætninger, energibehov, isoleringsgrad m.v. Fælles for dem er, at fyring med træpiller er rigtig godt for dit varmeregnskab. Vi mener derfor, at der rigtige gode grunde til at fyre med træpiller – både ud fra et økonomisk synspunkt og ud fra et miljømæssigt synspunkt.
 
Det bedste råd vi kan give er, at spørge hos forskellige udbydere af fyringsanlæg til træpiller og andre energirådgivere. De kan lave konkrete beregninger af, hvordan økonomien ser ud for dig, hvis du overvejer at skifte til træpiller.

Nedenfor er et par henvisninger som indeholder konkrete beregninger af de samlede omkostninger ved fyre med træpiller i forhold til andre brændeformer.
 

Energitjenesten vejleder og udarbejder beregninger for forskellige opvarmningsformer. Se hvad du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at fyre med biobrændsel - klik her
 
EA Energianalyse er specialist i komplekse analyser på energiområdet. Denne analyse viser, hvor attraktivt det er at fyre med træpiller - klik her.

Kvalitets standarder for træpiller

Der findes forskellige officielle kvalitetsstandarder og normer for træpiller. Dog findes der ingen dansk standard. I stedet kan man som forbruger læne sig op ad udenlandske standarder. Det gælder blandt andet følgende standard:
 
Din+ - og Din – Tyskland
ENS – Østrig
Svensk Standard SS 18 71 20 Gruppe 1 - Sverige
 
Selvom forskellige producenter følger samme standard er det ikke ensbetydende med, at kvalitet og produkter er ens for alle producenterne. En standard vil typisk blive en minimumsstandard som producenterne lever op til, mens de forskellige parametre over minimums niveauerne kan variere ganske betydeligt. Vi mener, at standarder er en god ting, da træpillerne underkastes objektive og uafhængige analyser.
 
Udover standarder fra uafhængige analyseinstitutter og organisationer, så findes der forskellige udbydere, som anvender egne kvalitetsnormer. Disse kvaliteter kan være ganske fornuftige. De er dog typisk ikke baseret på objektive kriterier fastsat og overvåget af et uafhængigt analyseinstitut. Producenter som følger egne normer og kvaliteter er derfor selv garanter for, at kvaliteten opfylder de objektive kriterier, som deres egen fastsatte normer kræver. 

Analyser af træpiller

Når du køber træpiller skal du være opmærksom på en række objektive parametre, som danner baggrund for at vurdere kvaliteten på træpiller. Det er ikke det samme som, at et bestemt mærke vil være lige netop godt at brænde i dit anlæg, da indstilling og indretning af dit anlæg også kan have betydning. Men det er en rigtig god start for at vurdere kvaliteten af de træpiller du overvejer at købe.
 
De fleste producenter og leverandører tilbyder test fra uafhængige analyseinstitutter af deres udbudte træpiller. Det er et godt sted at starte, når man skal vurdere kvaliteten af en træpille. Du bør altid få en uafhængig og opdateret analyse af de træpiller, som du overvejer at købe. Vi mener, at objektive kriterier testet af et uafhængigt analyseinstitut er et rigtig godt udgangspunkt for vurdering af træpiller. De fleste analysetest indeholder værdier for følgende parametre:

Askeindhold

Angiver den mængde aske, der bortskaffes efter forbrænding. Askeprocenten bør være så lavt som muligt, da øget askedannelse ofte er en indikation på urenheder i træpillen.
Indikativ værdi: < 0,5 pct.

Askesmeltepunkt

Angiver den temperatur, hvor asken smelter sammen og dermed giver risiko for slaggerdannelse. Slaggerdannelse giver dårlig energiudnyttelse og risiko for driftsstop. Lavt smeltepunkt er en indikation på bark eller andre urenheder i træpillen.
Indikativ værdi: > 1200-1300 grader

Effektiv brændværdi

Den effektive brandværdi måles teoretisk i de test, som ligger til grund for analyser af træpiller. Beregningen opgøre enten i KwH/kg, MJ/kg eller Kcal/kg (sammenhængen mellem forholdene er følgende: 1 MJ = 238,8458 Kcal, 1 KwH = 860 Kcal, 1 MJ = 0,2778 KwH. (www.dalmosebraende.dk har valgt altid at oplyse alle tre opgørelser for den effektive brandværdi.)
Indikativ værdi: > 4300 Kcal/kg / 18 MJ/kg / 5 KwH/kg 

Holdbarhed og stabilitet

Den mekaniske holdbarhed eller stabilitet for træpiller ved at sigte dem, så de udsættes for fysisk påvirkning (kaldet stress). Hvis en træpille er ustabil overfor fysisk påvirkning under fx transport, så er resultatet dannelse af smuld. Den fysiske holdbarhed påvirkes af bl.a. ligninindhold (det naturlige bindingsmiddel i træ), vandindhold og af hvor hårdt træpillen er presset i produktionsprocessen. Det gælder om at sikre, at træpillen har den rette hårdhed, så den er robust, men omvendt kan en træpille som er presset for hårdt give problemer med at trække sneglen rund i nogle fyringsanlæg.
Indikativ værdi > 97 pct

Vandindhold

Vandmængden i træpiller har betydning for brændværdi og dermed energiudnyttelsen under forbrændingen. For høj vandprocent betyder, at en del af energien i træpillen anvendes til opvarmning og fordampning af fugt i træpillen, i stedet for at opvarme kedlen. Derudover er der risiko for sod og belægning i skorstenen. En for lav vandprocent kan omvendt betyde, at træpillen ikke opnår den ønskede styrke og dermed øget risiko for dannelse af smuld. 
Indikativ værdi: 6-8 pct.

Vægtfylde

Vægtfylde eller massefylde hos træpiller afhænger af, hvor hårdt træpillerne er presset. Jo hårdere presset jo mere energi er der i træpillen. Da træpiller afregnes pr kilo, har vægtfylde ikke betydning for, hvor meget du betaler for energiindholdet i træpillen. Du kan dog opleve forskelle i meget træpiller fylder i din silo, hvis du får dem løst leveret. Træpiller med høj vægtfylde vil fylde mindre i din silo en træpiller, der er mindre hårdt presset og dermed har en lavere vægtfylde.
Indikativ værdi: 0,6 – 0,7 kg per liter

Emballage

Træpiller er følsomme for påvirkning af vand og fugt. Det er derfor vigtigt, at træpiller har en emballering så de kan tåle udendørs opbevaring i en periode. Visse træpiller sælges i emballage, der kan tåle udendørs opbevaring i en længere periode. Vores anbefaling er dog, at træpiller altid opbevares indendørs. Ved levering i sække bør du også være opmærksom på, at sækkene er stabile og ikke bryder op i samlingen, når du håndterer sækkene.

Vurdering af træpiller og personlige erfaringer

Vores erfaring med træpiller, der er baseret på eget brug i gennem mange år og et godt kendskab til markedet er, at der er mange træpiller på markedet, som har en god og fornuftig kvalitet. Produkter fra anerkendte leverandører i Sverige og andre vestlige lande har som regel en god og fornuftig kvalitet. Ligeledes har mange produkter fra østeuropæiske lande også en fornuftig kvalitet. 


De, som skiller sig negativt ud, får relativt hurtigt et dårligt ry i markedet. Ofte skyldes det, at forhandlere markedsfører nye og ukendte træpillemærker fra uprøvede leverandører og fra fjerntliggende markeder. Disse produkter sælges ofte med prisen som eneste parameter. Som ved alt andet er der meget ofte sammenhæng mellem pris og kvalitet. Og hvis du som forbruger køber for billigt, så vil det være dig som står med problemerne. 
 
Vores holdning til de mange vurderinger og bedømmelser af træpiller fra forbrugere på diskusionsfora og kundebedømmelser er, at sådanne vurderinger ofte er subjektive og baseret på egne erfaringer med lige netop den type træpiller. Altså, hvordan disse træpiller brænder i en bestemt type kedel, indstillet på en bestemt måde, og afbrændt under bestemte betingelser (fx vind og vejr). Det vil selvsagt give anledning til subjektive vurderinger af kvalitet og brandværdi m.v. Med det udgangspunkt kan man selvfølgelig godt vurdere kvaliteten af forskellige træpiller. Dog skal man være opmærksom på, at det statistiske grundlag ikke er objektivt og uafhængigt. Vores råd altid at se på analyseresultaterne for de træpiller du køber. Analyseresulater baseret på objektiv information fra uafhængige analyseinstitutioner giver det bedste grundlag for god og objektiv information.
 
En anden ting som har stor betydning for valget af træpiller er, at træpillerne har en ensartet kvalitet. Det er ofte af betydning for sikker drift og god udnyttelse af energiindholdet af træpillerne. Bemærk her, at der kan her kan være forskel på de enkelte leverandører. Selv blandt forhandlere, der udbyder samme varemærke kan der være forskelle, da samme produkt eller varemærke ikke nødvendigvis indeholder træpiller produceret på samme fabrik. Faktisk kan der være store forskelle i ensartethed i et produkt udbudt under samme varemærke. Nogle forhandlere - også meget store forhandlere - får leverancer fra flere producenter og sælger herefter træpillerne under samme varemærke blot de lever op til de analyse resultater som er angivet for de enkelte varemærker.