Det handler om at træffe et bæredygtigt valg

Skrevet af Adapt den

Det handler om at træffe et bæredygtigt valg

Luksusbrændsel på den bæredygtige måde

Nordicwoods vil gøre det muligt at nyde varmen og hyggen fra biobrændsel på en bæredygtig måde. Vi ser ilden som et unikt naturelement som mennesket har draget nytte af lige siden tidernes morgen, og vi ønsker at at du og din familie drager nytte af alle ildens gode egenskaber uden at lede til bekymring. 
Vi bekymrer os i Nordicwoods, og derfor er vi bevidste om vores valg af leverandør og fører kun kvalitetsprodukter der sikrer en ren forbrænding, og så er det vores mission, og med hjælp fra vores kunder, at plante så mange træer som overhovedet muligt i Danmark!

 

Nordicwoods skaber mere skov i Danmark

Vi planter et træ for hver kunde der handler hos Nordicwoods. Du vil løbende kunne følge med I hvor mange træer vi har plantet på hjemmesiden blog, og har du lyst til at hjælpe med vores mission så tilføj et træ i kurven når du handler så gør vi sammen Danmark endnu grønnere.Vi har dannet Nordicwoods Trees med det ene formål at øge bestanden af træer i Danmark.I tæt samarbejde med Growing Trees, der er kendt fra TV2-indsamlingen "Danmark planter træer". I samarbejde arbejder vi målrettet og dedikeret med at rejse nye skove på kommunal eller statslig jord.

Vi skaber i fællesskab mere skov i Danmark og vores indsats bidrager til: 

  • CO-2 reduktion, der bidrager til et bedre klima
  • Biodiversitet i form af flere levesteder til planter og dyr
  • Renere drikkevand

Under 'Nyheder' vil vi løbende holde alle interesserede opdateret på, hvor mange træer, vi sammen får plantet i Danmark. Træerne bliver plantet i de danske folkeskove til gavn for alle.